Search
Close this search box.

Politica de Privacitat

QUI SOM

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i del REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de protecció de dades – RGPD), tot seguit s’exposen les dades identificatives de titular.

  • Titular: Clínica Veterinària La Plana, d’ara endavant LA CLÍNICA
  • Domicili: Antoni Figueres 88. 08551 Tona
  • Correu electrònic: vets@cvetlaplana.cat
  • Telèfon: 938 870 816

 Política de privacitat

A Clínica Veterinària La Plana estem compromesos amb la protecció de la privadesa i l’ús correcte de les dades personals.

Responsable del tractament de les teves dades personals

LA CLÍNICA és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament.

Pots contactar amb nosaltres a:

  • Domicili: Antoni Figueres 88. 08551 Tona
  • Correu electrònic: vets@cvetlaplana.cat
  • Telèfon: 938 870 816

Tractament de les dades personals de contacte

Podem tractar les vostres dades personals per a diferents finalitats:

1. Formularis web:

Les dades personals recollides mitjançant el formulari de contacte, o bé perquè ens remeti un correu electrònic, seran tractades per compte de LA CLÍNICA, en qualitat de responsable del tractament, per tal de gestionar i atendre la vostra petició o sol·licitud d’informació, dubtes, queixes, etc., o la per a la finalitat específica que s’indiqui al formulari web. Les dades obligatòriament requerides per poder processar la vostra sol·licitud o consulta, s’indiquen amb un asterisc.

2. Correu electrònic:

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la vostra petició d’informació o consulta, per mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es produeixin com a conseqüència de aquesta, o per al manteniment si és el cas d’una relació precontractual i/o contractual.

3. Gestió de xarxes socials:

Utilitzem xarxes socials per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. En fer-te seguidor nostre, ets consent que tractem les dades personals que estiguin disponibles al teu perfil, exclusivament per a aquesta finalitat i només a l’entorn de cada xarxa social conforme a les seves polítiques d’ús i privadesa. Les teves dades personals seran utilitzades amb la finalitat de gestionar el llistat de persones a qui els agrada la nostra pàgina. Així podràs rebre informació directament relacionada amb els serveis que prestem, consells per a mascotes, serveis i promocions dels nostres centres veterinaris i interactuar amb nosaltres, sempre a través de la xarxa social escollida.

Base jurídica que legitima el tractament de les vostres dades personals

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teves dades pot ser diversa:

En uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, tramesa d’un currículum, etc.). Quan el tractament es basi en el seu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de forma inequívoca, i aquesta aportació es considera un acte afirmatiu clar per la seva banda, que manifesta aquest consentiment.

En altres, el compliment d’una obligació legal per part nostra, l’execució d’un contracte o precontracte, o l’interès legítim del Responsable (gestió de dades de contacte i, si escau, les relatives a la funció o lloc exercit de les persones físiques que prestin serveis en una persona jurídica).

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per atendre la vostra petició i/o prestar els nostres serveis; si no els facilita, no la podrem dur a terme o prestar-los.

Quant de temps conservem les vostres dades personals

Les dades personals s’han de conservar pel temps que necessiti l’atenció de l’objecte de la comunicació i, en els casos en què es basi en el consentiment, mentre no hagi revocat aquest.

Les dades facilitades a la corresponent xarxa social romandran accessibles a nosaltres mentre mantingui actiu el botó de “seguir” o “m’agrada” i tot el que vulgui deixar de seguir-nos, l’únic que haurà de fer és “clic” al botó “deixar de seguir ” o “ja no m’agrada”, o eliminar contacte a Linkedin o el procediment concret de la xarxa social.

D’altra banda, a fi que les dades obrants als nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-les actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari ens ho podrà comunicar, per correu electrònic a valenciavets@valenciaveterinaris.net

Els que poden ser cessionaris o destinataris de les vostres dades personals

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, llevat dels supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos segons llei.

Quins són els seus drets en protecció de dades i com els pots exercir

L’interessat podrà exercir els drets següents en protecció de dades.

Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat

Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió

Dret a sol·licitar la limitació del tractament

Dret a oposar-se al tractament

Dret a la portabilitat de les dades

L’interessat podrà exercir aquests drets mitjançant escrit de sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, adreçada a Antoni Figueres 88. 08551 Tona. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que n’acrediti la representació i el document identificatiu.

En el cas d’exercici de drets en relació amb les vostres dades en xarxes socials, entendrem les vostres sol·licituds en el marc i amb les limitacions derivades de les regles de funcionament establertes per Google i les respectives xarxes socials.

En cas de considerar vulnerat el vostre dret a la protecció de dades personals, podreu interposar una reclamació l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Modificacions de la present informació de protecció de dades

LA CLÍNICA es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta política serà publicada al lloc web.